Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Quận 10 - Hồ Chí Minh

Giá: 30 Tỷ
Diện tích: 300 m²
Vị trí: Đường Điện Biên Phủ - 10 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Lý Thái Tổ - 10 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 60 m²
Vị trí: Đường B - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Điện Biên Phủ - 11 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 13 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường 1 - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường H - 12 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường 2 - 11 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Hòa Hưng - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 65 m²
Vị trí: Đường Tô Hiến Thành - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 48 m²
Vị trí: Đường 8 - 13 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 110 m²
Vị trí: Đường Lý Thái Tổ - 9 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 68 m²
Vị trí: Đường Lý Thái Tổ - 9 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường Tô Hiến Thành - 15 - Quận 10 - Hồ Chí Minh
03/11/2019