Mua bán cho thuê nhà đất giá rẻ Thành Phố Hồ Chí Minh - nhadat88.vn

Nhà đất cần bán tại huyện/quận Quận 1 - Hồ Chí Minh

Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 40 m²
Vị trí: Đường Trần Đình Xu - Cô Giang - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 35 m²
Vị trí: Đường Phạm Văn Hai - 3 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 50 m²
Vị trí: Đường Lê Trọng Tấn - Tây Thạnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1880 Triệu
Diện tích: 21 m²
Vị trí: Đường H - Hòa Thạnh - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 55 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Trọng Tuyển - 2 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: 140 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 0 Triệu
Diện tích: -1 m²
Vị trí: Đường 1 - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1 Triệu
Diện tích: 69 m²
Vị trí: Đường H - An Phú Tây - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 1800 Triệu
Diện tích: 500 m²
Vị trí: Đường 2 - 1 - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019
Giá: 950 Triệu
Diện tích: 100 m²
Vị trí: Đường Alexandre - Cầu Kho - Quận 1 - Hồ Chí Minh
03/11/2019