Bán nhà đất tại Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh chính chủ, giá rẻ sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng.

Bán nhà đất tại Huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: 1500000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Liên khu 4-5 - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 700000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Vĩnh Lộc - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1200000000 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 890000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Trần Văn Giàu - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1000000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1000000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Nguyễn Thị Tú - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 1800000 Tỷ
Diện tích: 12000 m²
Vị trí: Đường Láng Le Bàu Cò - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 850 Triệu
Diện tích: 130 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Phạm Văn Hai - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 800000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Tỉnh Lộ 10 - Xã Lê Minh Xuân - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020
Giá: 900000000 Triệu
Diện tích: 125 m²
Vị trí: Đường Liên Khu 5 - 6 - Xã Bình Chánh - Huyện Bình Chánh - Hồ Chí Minh
19/01/2020